Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona
Google
kurpie.com.pl internet

.

Webmaster: Zdzisław Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych  w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody właściciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzisław Bziukiewicz 2007

Kurpie - informacje
Kurpie - informacje

1    Region w problematyce prac etnograficznych dotyczących północno –

wschodniego Mazowsza / Kutrzeba – Pojnarowa Anna / Literatura Ludowa 4-6

/ 1961

2    Kurpie – „Puszcza Zielona” / Damrosz Jerzy / LL 4-6/1961

3    Historia terenów Puszczy Białej / Chrzanowska Zofia / LL 4-6/1961

4    Uwagi o gwarze kurpiowskiej / Szyfer Anna / LL 4-6/1961

5     Kurpiowszczyzna w Mazowszu Oskara Kolberga / Świrko Stanisław /

      LL 4-6/1961

6     Ks. Władysław Skierkowski miłośnik i zbieracz folkloru Kurpiowskiego /

Szwengrub Lili Maria / LL 4-6/1961

7    Adam Chętnik / Czechowiczowa Natalia / LL 4-6/1961

8    Sylwetki ludowych twórców Kurpiowskich / Śledziewski Antoni / LL 4-6/1961

9    Kurpiowski jantar / Chętnik Adam / LL 4-6/1961

10  Dawne rośliny jadalne w piosenkach i przysłowiach Kurpiowskich /

Chętnikowa Jadwiga / LL 4-6/1961

11 Tradycyjne wierzenia o pszczołach z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej /

Olędzki Jacek / LL 4-6/1961

12 Pieśni z Puszczy Zielonehj I Puszczy Białej; ( 1- A pod borem, 2- Rośnie

bylicka,  3- Biło nie chodzieć, 4- Bhicem konia, 5- Przyijechialim do was, 6-

Wirzadzaj się dziwca moja, 7- Oj góro, 8- Napatrzta się starzi, 9- O mój zianusecek,

10- Nie stój dziecino, 11- Ej Junie, 12- Za bujne bori, 13- A kiedi ja wijde, 14- Lulaj

małe dziecie, 15- A pod Królewcem na polu, 16- Wikopieć ja studziunecke, 17- Oj

kiedy ja na wojanka pojade, 18- Marsz polaci, 19- Wyrzondzała siostra brata, 20-

Uboga wodusia, 21- Okociła sia nam koza, 22- Nie zaglądaj oknam, 22- Oj kołam

słoneczko jidzie, 23- Ej powstań mamusiu z grobu, 24- Starsa druhna, 25- Uwazaj dziecino, 26- Potociła nadobna Marisia, 27- Zakładajcie zaprzęgajcie te siwe klace, 28- Myślałaś Kalatko, 29- Jakiem na wojenkę nadążał / Jaworska Zofia, Stęszewski Jan / LL 4-6/1961

13  Opowiadania ze wsi Kadzidło i Dąbrowy; 1- Jek Kurpś Pana Boga osukał., 2- Jek chłop mowe ptoków rozumiał., 3- O swedach., 4- Jek chłop zaprzedał syna diabłoziu., 5- Jek się baba z chłopem kłociła.,  / Świrko Dobrosława / LL 4-6/1961

14  Opowiadania Kurpiowskie z okolic Wolkowych i Myszyńca ( z materiałów ks. W. Skierkoskiego) / Szwengrub Lili Maria / LL 4-6/1961

15  Opowiadania Kurpiowskie; 1- Jek Maryna żywcem do nieba jechała., 2- Teosiow pacierz., 3- O swanconku i Ceberkowej Rozynie., 4- O cyganie i Siałajowych ogórkach., 5- Jek umarlak żywego złapsiuł.,  / Tworkowski Stanisław ks. / LL 4-6/1961

16  Miodobranie na Kurpiach / Chętnik Adam / LL 4-6/1961

17  Kurpiowska „twierdza” / Kielak Bernard / Mazowsze 13/2000

18  Idzie Stecka kele strugi – czyli o gwarze kurpiowskiej / Falińska Barbara / Mazowsze 13/2000

19  Niedziela Palmowa w Łysych jako przejaw religijności ludowej i tożsamości regionalnej mieszkańców kurpiowskiej Puszczy Zielonej / Samsel Maria / Mazowsze 13/2000

20  Oświata szkolna na Kurpiach – od rosyjskiej szkoły elementarnej do powszechności nauczania w II rzeczpospolitej / Maćkowiak Henryk / Mazowsze 13/2000

21  Budownictwo ludowe Kurpiowskiej Puszczy Zielonej / Pawlak Wiesława, Kuczyńska Urszula / Mazowsze 13/2000

22  Skansen w Stawinodze / Pustoła – Kozłowska / Mazowsze 13/2000

23  Kościół w Barcicach / Olejak Elżbieta / Mazowsze 13/2000

24  Kościół w Szczepankowie / Kunkiel Robert / Mazowsze 13/2000

25  Renesansowa dekoracja malarska na sklepieniu kościoła w Broku / Sagało Agnieszka / Mazowsze 13/2000

26  Badania geomorfologiczne w dolinie Narwi w okolicy Ostrołęki / Czarnecki Maciej / Mazowsze 13/2000

27  Magiczne praktyki ludności mezolitycznej w okolicach Ostrołęki / Lenkowska – Kawałek Ewa / Mazowsze 13/2000

28  Historia początków Ostrołęckich grodów / Lenkowska – Kawałek Ewa / Mazowsze 13/2000

29  Testament Tomasza Gocłowskiego sędziego Ziemi Nurskiej – Dobrodzieja Ostrołęckich Bernardynów / Kalinowska Barbara / Mazowsze 13/2000

30  Koszary wojskowe w Ostrołęce – Wojciechowicach / Kijowski Jerzy Mazowsze 13/2000

31  Mogiły obrońców Ostrołęki 1920 r. / Parzych Czesław / Mazowsze 13/2000

32  Dawne i nowe mosty w Ostrołęce / Kołodziej Julian / Mazowsze 13/2000

33  Obecny stan zachowania dworów na terenie byłego woj. ostrołęckiego / Sagało Agnieszka / Mazowsze 13/2000

34  Tradycje Niedzieli Palmowej / Samsel Maria / Kurpie 1/2002

35  Zwyczaje wielkanocne / Kielak Bernard / Kurpie 1/2002

36  O stanie szkolnej edukacji na Kurpiach w świetle badań / Pajka Stanisław / Kurpie 1/2002

37  Perełki na starych skrzypkach wygrane / Gadomski Henryk / Kurpie 1/2002

38  Ruch oporu w Gminie Baranowo w latach 1939 – 1945 / Białczak Adam / Kurpie 1/2002

39  Matka Boska „Dąbrówkowska” Kosińska Magdalena / Kurpie 1/2002

40  Charakterystyczne cechy kurpiowskiej muzyki ludowej / Gadomski Henryk / Kurpie 1/2002

41  Plon niesiemy plon / Kielak Bernard / Kurpie 3/2002

42  Skarby z ula / Niedźwiedzki Andrzej / Kurpie 3/2002

43  Kurpie z Puszczy Zielonej / Samsel Maria / Kurpie 3/2002

44  Wybitny Kurp w porcelanowej jesionce / Pajka Stanisław / Kurpie 3/2002

45  Gody w Puszczy Zielonej / Kielak Bernard / Kurpie 5/2002

46  Króla Heroda chcemy sprezentować / Bialik Kamil / Kurpie 5/2002

47  Historia „Orlika” / Dziewirski Jerzy / Kurpie 5/2002

48  Kurp z wyboru / Tański Leszek / Kurpie 5/2002

49  Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie / Kuczyńska Urszula / Kurpie 5/2002

50  Kraina z bursztynu słynąca / Samsel Maria / Kurpie 5/2002

51  Zilija w kurpiowskiej chacie / Czyż Leszek / Kurpie 5/2002

52  Rękopisy pieśni kurpiowskich ocalałe / Gadomski Henryk / Kurpie 5/2003

53  Tło historyczno – geograficzne regionu kurpiowskiego / Hyra Andrzej /Kurpie 5/2003

54  Ostrołęcki Judym / Parzych Czesław /Kurpie 5/2003

55  Hej, hej, ułani.. cz II5 Pułk Ułanów Zasławskich w Ostrołęce / Dziewirski Jerzy / Kurpie 5/2003

56  Czarnotrzew – osada młynarzy i rudników / Białczak Adam / Kurpie 5/2003

57  Mit wolnego Kurpia w literaturze / Wojciech Woźniak / Kurpie 5/2003

58  Chata kurpiowska w zwyczaju i obyczaju / Kielak Bernard / Kurpie 1/2003

59  Obrzędy i teatr w „Weselu na Kurpiach” ks. Władysława Skierkowskiego / Bialik Kamil / Kurpie 3/2003

60  Boże Ciało w Myszyńcu roku pańskiego 1937 / Bondarczyk Mariusz / Kurpie 3/2003

60  Cierpięta – 350 lat historii / Obrębska Barbara / Kurpie 3/2003

61  O autorce monografii Ostrołęckiej / Kijowski Jerzy / Kurpie 5-6/2004

62  Rzeczpospolita Kurpiowska / Białczak Adam / Kurpie 5-6/2004

63  Na krańcach Puszczy / Lemańska Elżbieta, Lutrzykowski Wojciech, Górak Anna / Kurpie 5-6/2004

64  Z historii starych młynów / Siekierka Hanna / Kurpie 5-6/2004

65  Wach w kronikach Józefa Siwika / Pajka Stanisław / Kurpie 5-6/2004

66  Tańce i kapele kurpiowskie / Hyra Andrzej / Kurpie 1/2005

67  Budownictwo drewniane na Kurpiach / Grzyb Mirosław / Kurpie 1/2005

68  Śród pól i lasów / Kosińska Magdalena / Kurpie 1/2005

69  Wpływ folkloru muzycznego Kurpiów na twórczość kompozytorów współczesnych cz. I / Hyra Andrzej / Kurpie 2/2005

70  Wpływ folkloru muzycznego Kurpiów na twórczość kompozytorów współczesnych cz. II / Hyra Andrzej / Kurpie 3/2005

71  Tajemnice ostrołęckiego grodu / Balcerzak Małgorzata / Kurpie 2/2005

72  Dzieje karty korespondencyjnej / Kielak Bernard / Kurpie 2/2005

73  Legenda o Marcinie i diable / Frydrych Zdzisław / Kurpie 2/2005

74  Budownictwo murowane na Kurpiach / Grzyb Mirosław / Kurpie 2/2005

75  Pocztówki „kurpiowskie” / Kielak Bernard / Kurpie 3/2005

76  Tam, gdzie tury i łosie żyły / Białczak Adam / Kurpie 3/2005

77  Odzyskana pamięć. Bolszewicy na Kurpiowszczyźnie w 1920 roku / Białczak Adam / Kurpie 4-5/2005

78  Karnawał, zapusty, mięsopust / Mróz Katarzyna / Kurpie 1/2006

79  Niedziałkowska Puszczy białej – Maria Żywirska / Kijowski Jerzy / Kurpie 1/2006

80  Renesans w Broku / Sagało – Sadowska Agnieszka / Kurpie 1/2006

81  Lanie wody nie wychodzi z mody / Mróz Katarzyna / Kurpie 2/2006

82  Kurp nas prowadził – Mieszkańcy Kurpiowszczyzny w Powstaniu Listopadowym / Białczak Adam / Kurpie 2/2006

83  Od średniowiecznego grodziska do ziemiańskiej siedziby / Sagało – Sadowska Agnieszka / Kurpie 2/2006

84  „Kurpiowskie” walory filatelistyczne / Kielak Bernard / Kurpie 2/2006

85  Łomża – miasto pogranicza mazowiecko – podlaskiego / Białczak Adam / Kurpie 2/2006

86  Sakralizacja światła w kurpiowskich historiach wierzeniowych o tematyce bożonarodzeniowej / Spychalska Hanna / Kurpie 5/2006

87  Regionaliści przed II wojną światową / Pajka Stanisław / Kurpie 2/2006

88  Dawny blask – konserwacja feretronów z kościoła w Kadzidle / Sagało – Sadowska Agnieszzka / Kurpie 5/2006

89  Myszyniec – z dziejów miasta / Sagało – Sadowska Agnieszka / Kurpie 3/2006

90  Ruch regionalny na Kurpiowszczyźnie po II wojnie światowej / Kielak Bernard / Kurpie 3/2006

91  Na świętego Marcina  - czyli o pewnym obrazie w myszynieckim kościele / Sagało – Sadowska Agnieszka / Kurpie 3/2006

92  Twórczość polskich kompozytorów inspirowana ludową pieśnią kurpiowską / Gadomski Henryk / Kurpie 2/2006

93  Krzyż – treść zawarta w prostocie / Mróż Katarzyna / Kurpie 1/2007

94  Między tradycją a secesją, wnętrze kościoła w Goworowie / Sadowski Mariusz / Kurpie 1/2007

95  Wąskie tory kolejki / Tomala Antoni / Kurpie 1/2007

96  W kręgu religijności ludowej / Spychalska Hanna / Kurpie 1/2007

97  Kurpiowska palma wielkanocna jako dzieło sztuki ludowej – materiał, technika i interpretacja / Luliańska Elżbieta / Kurpie 1/2008

98  Był taki rok, rok sześćdziesiąty trzeci / Kijowski Jerzy / Kurpie 1/2008

99  Żywe torpedy – kurpiowscy kamikadze / Parzych Czesław / Kurpie 1/2008

100 Kilka słów o parafii Leman / Górskie Irena i Aleksandra, Waszkiewicz Monika / Kurpie 1/2008

101 Opłatek – symbol polskich świąt / Kielak Bernard / Kurpie 4-5/2008

102 Kurpiowski ślad na Bliskim Wschodzie / Łukaszewski Wojciech / Kurpie 4-5/2008

103 Ostrołęcka opowieść wigilijna / Parzych Czesław / Kurpie 4-5/2008

104 Gwara kurpiowska – formy ocalenia i promocji / Czyż Leszek / Kurpie 1/2009

105 Szlakiem kurpiowskich krzyży / Kosińska Magdalena / Kurpie 1/2009

106 Piewca Ziemi Kurpiowskiej / Sobiecki Józef / Kurpie 4/2009

107 Anioł pasterzom mówił / Kielak Bernard / Kurpie 4/2009

108 Miłość Ojczyzny była im cierpieniem / Parzych Czesław / Kurpie 4/2009

109 O regionalizmie kurpiowskim / Pajka Stanisław / Kurpie 4/2009

110 Wycinanka kurpiowska / Samsel Maria / Kurpie 3/2004

111 Mężny i bohaterski jak Stach Konwa / Grzyb Mirosław / Kurpie 3/2004

112 O regionie w dawnej prasie – odsłona druga / Kielak Bernard / Kurpie 3/2004

113 Akcja „Burza” w powiecie ostrołęckim / Białczak Adam / Kurpie 3/2004

114  Kurpie / Maryńska A. / Płomyk 19/1936

115  Jak to bywało / Krzemicka Zofia / Płomyk 19/1936

116  Kurpiki / Świerszczyńska A. / Płomyk 19/1936

117  Kraj barci / Przeworska Janina / Płomyk 19/1936

118  Wesele / Maryńska A. / Płomyk 19/1936

119  Do ostatka / Ostrowski J. / Płomyk 19/1936

120  Leśny bój / Kossuthówna St. / Płomyk 19/1936

121  Kurpiowskie Wesele / Kozioł Romuald / Tęcza zeszyt 19 / 10 maja 1930

K /   246  Rodzina Polska / Miesięcznik Ilustrowany / Warszawa – Styczeń 1937

K /   247  Rodzina Polska / Miesięcznik Ilustrowany / Warszawa – Czerwiec 1937

K /   260  Tygodnik Ilustrowany nr. 20 ( 19.05.1928 ) / art. Na szlaku Kurpiowskim – Adam Chętnik / Warszawa 1928

K /   261  Ziemia – Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany nr 44 Rok II -  Warszawa 4 listopada 1911 r Kraków / [ Zygmunt Gloger - 1 / M. Fedorowski ] , [ Puszcza Myszyniecka – 1 / Kazimierz Ruski]

K /   262  Ziemia – Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany nr 45 Rok II -  Warszawa 11 listopada 1911 r Kraków / [ Zygmunt Gloger - 2 / M. Fedorowski ] , [ Puszcza Myszyniecka – 2 / Kazimierz Ruski]

K /   263  Ziemia – Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany nr 46 Rok II -  Warszawa 18 listopada 1911 r Kraków / [ Zygmunt Gloger - 3 / M. Fedorowski ] , [ Puszcza Myszyniecka – 3 / Kazimierz Ruski

K /   264  Młody Obywatel rok II czerwiec 1936 r nr 6 – 7 / Czasopismo społeczno gospodarcze dla młodzieży

K /   287  Kronika Mazowiecka nr 5 (111) 2012 / A kolory bursztynu niezliczone / Iwona Dybowska

K /   288 Kronika Mazowiecka nr 5 (111) 2012 / A kolory bursztynu niezliczone / Iwona Dybowska

K /   289  Kronika Mazowiecka nr 5 (111) 2012 / A kolory bursztynu niezliczone / Iwona Dybowska

K /   290  Ziemia – Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany nr 44 Rok II -  Warszawa 7 stycznia 1911 r Kraków / [ Myszyniec –  Adam Chętnik ]

K /   290  Ziemia – Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany nr 3 Rok II -  Warszawa 21 stycznia 1911 r Kraków / [ Rybołówstwo na Narwi –  Adam Chętnik ]

K /   292   Kuchnia – Magazyn dla smakoszy nr 8 / 2012 / (Kurpiów groch z kapustą / Piotr Krzyżanowski)

K /   294  Ziemia – Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany nr 4 Rok II -  Warszawa 28 stycznia 1911 r Kraków / [Rybołówstwo na Narwi –  Adam Chętnik ]

K /   295  Ziemia – Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany nr 5 Rok II -  Warszawa 4 lutego 1911 r Kraków / [ Rybołówstwo na Narwi – Adam Chętnik ]

K /   296  Ziemia – Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany nr 9 Rok II -  Warszawa wrzesień  1949 r Kraków / [Szczytno i jego dzieje / Emilia Sukert Biedrawina ]

K /   297  Ziemia – Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany nr 47 Rok II -  Warszawa 25 listopada 1911 r Kraków / [Zygmunt Gloger - 4 / M. Fedorowski ] , [ Puszcza Myszyniecka – 4 / Kazimierz Ruski]

K /   302   Foto 3 – 1975

K /   325  Kronika Mazowiecka nr 5 (111) 2012 / A kolory bursztynu niezliczone / Iwona Dybowska

K /   326  Kuchnia – Magazyn dla smakoszy nr 8 / 2012 / (Kurpiów groch z kapustą / Piotr Krzyżanowski)

K/    327  Przewodnik Katolicki – Ilustrowany tygodnik dla rodzin katolickich nr. 16. Rok 41. / 21 kwietnia 1935 r. / Poznań 1935

K/    328  Z kraju i ze świata – ilustrowany przegląd tygodniowy „Gonca Warszawskiego” nr. 29 (42), 17 lipca 1938 r. ROK II. / Kurpiowska Rzeczpospolita – Irena Łukaszewiczowa

K/    329  Łódź w ilustracji dodatek niedzielny do „Kuriera Łódzkiego” . Niedziela, 6 czerwca 1937 r. nr. 23. ROK XIII

K/    330  Rozmaitości nr. 297 – 11.02.2013 r. / Stanisław Bziukiewicz 1923 – 2009 – bursztyniarz z WachuSławomir Olzacki

K /   326  Kuchnia – Magazyn dla smakoszy nr 8 / 2012 / (Kurpiów groch z kapustą / Piotr Krzyżanowski)

K/    327  Przewodnik Katolicki – Ilustrowany tygodnik dla rodzin katolickich nr. 16. Rok 41. / 21 kwietnia 1935 r. / Poznań 1935

K/    328  Z kraju i ze świata – ilustrowany przegląd tygodniowy „Gonca Warszawskiego” nr. 29 (42), 17 lipca 1938 r. ROK II. / Kurpiowska Rzeczpospolita – Irena Łukaszewiczowa

K/    329  Łódź w ilustracji – dodatek niedzielny do „Kuriera Łódzkiego” . Niedziela, 6 czerwca 1937 r. nr. 23. ROK XIII

K/    330  Rozmaitości nr. 297 – 11.02.2013 r. / Stanisław Bziukiewicz 1923 – 2009 – bursztyniarz z Wachu – Sławomir Olzacki

K/    333   Kurier Warszawski – Niedzielny Dodatek Ilustrowany. Nr. 285. ROK 108 / 14 października 1928 r.

K/    334   Kurier Warszawski – Niedzielny Dodatek Ilustrowany. Nr. 330. ROK 109 / 1 grudnia 1929 r.

 

 

 

Laura Bziukiewicz w TVP2 - Pytanie na śniadanie - Kolczyki frywolitkowe

Biblioteka Kurpiowska

Kurpie artykuły z czasopism

Index

Kurpie książki i inne wydawnictwa  *  Kurpie artykuły z czasopism  

Bursztyn i bursztyniarstwo

Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Puszcz Zielona
Kurpiowska Biżuteria
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Kurpiowskie zdoby na Bożenarodzenie

Muzeum Kurpiowskie

Lekcje i pokazy

Regulaminy

Cennik

Biblioteka kurpiowska

Foto - Muzeum

Jak do nas dojechać

U stolarza i cieśli

U szewca i rymarz

W domu

W zagrodzie

U kowala

Kontakt z nami

Rzemiosło

W stajni i powozowni

Tkactwo

Strój

U bartnika

Kurpie.com.pl/strona główna

Muzeum Kurpiowskie

Lekcje i pokazy

Jak do nas dojechać

Kontakt z nami

Kurpie - Puszcza Zielona

Zdzisław Bziukiewicz

Galeria Foto z Kurpi

Wyroby ludowe z Kurpi

Bursztynowe wyroby z Kurpi

Laura Bziukiewicz

Historia i etnografia Kurpi

Folklor Kurpiowski

Gwara Kurpiowska

Bursztyn Kurpiowski

Skanseny i muzea

Wielkanocne Etno-Kurpie

Etno-Kurpie na choinkę

Prasa, TV, filmy o nas