Bajania Kurpiowskie.

I Przegląd Gadki Kurpiowskiej

(ostatnia niedziela czerwca - 30.VI.2013 r.)

Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Puszcz Zielona
Forum Puszcz Zielona
Bursztyn na Kurpiach
Kurpiowska Biżuteria
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Muzeum Kurpiowskie w Wachu
Kurpiowskie zdoby na Bożenarodzenie
Galeria/Foto - Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona

.

Webmaster: Zdzisław Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych  w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody właściciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzisław Bziukiewicz 2007

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

 

Muzeum Kurpiowskie w Wachu przy współpracy; Urzędu Gminy w Kadzidle, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Ostrołęce, Zespołu Szkół im. J. Popiełuszki w Wachu, Nadleśnictwa Myszyniec, Koła Naukowego Antropologii Rzeczy i Muzealnictwa przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle

 

organizuje imprezę folklorystyczną i zaprasza na

 

Bajania Kurpiowskie

 

30.06.2013 r.

 

Adres imprezy: Muzeum Kurpiowskie w Wachu Wach 14. Wach położony jest w samym środku Puszczy Kurpiowskiej, przy trasie 53 w połowie drogi między Kadzidłem (10 km) a Myszyńcem (10km), przy trasie z Warszawy na Mazury.

 

Program – scena:

13.00- Uroczyste otwarcie i przywitanie gości.

13.20 - Wędrówki po Kurpiach Józefa Sobieckiego. Wspomnienia i archiwalne nagrania dawnych gawędziarzy i śpiewaków kurpiowskich - radiowca red. Józefa Sobieckiego.

14.00 - Początek Przeglądu Gadki Kurpiowskiej.

16.00 - Pokazy sprawności strażaków OSP z Gminy Kadzidło.

17.30 - Ogłoszenie wyników I-go Przeglądu Gadki Kurpiowskiej. (godzina uzależniona od ilości uczestników)

W przerwach przeglądu:

 - Występy zespołów i kapel folklorystycznych z Kurpiowszczyzny oraz uczniów Zespołu Szkół w Wachu.

 - Archiwalne nagrania dawnych gawędziarzy i śpiewaków kurpiowskich - radiowca red. Józefa Sobieckiego.

 

Ponadto:

 

- „Las dla ludzi” – Nadleśnictwo Myszyniec

- Edukacja, walory i turystyka przyrodniczo – leśna.

- Łowiectwo

- Ochrona przeciw-pożarowa  - Straż Leśna Nadleśnictwa Myszyniec.

- Koło fortuny – loteria leśna dla dzieci.

- Wystawa starych fotografii „Wachoziaki onegdaj”.

- Wystawa fotografii „Gawędziarzy i śpiewaków kurpiowskich” - red. Józefa Sobieckiego.

- Kiermasz sztuki ludowej i staroci

- Wystawa i giełda - Ostrołęckiego Klubu Kolekcjonerów UNIKAT

- Konkursy i różne atrakcje dla dzieci.

 

Muzeum Kurpiowskie w Wachu udostępni bezpłatnie wszystkim uczestnikom imprezy do zwiedzania swoje liczące przeszło 3000 eksponatów zbiory.

 

Kontakt i informacje:

Muzeum Kurpiowskie w Wachu
www.muzeum.kurpie.com.pl 

e-mail kurpiewach@wp.pl  

tel. 607-676356

 

Regulamin i karta zgłoszeń na Przegląd Gadki Kurpiowskiej

do pobrania: Regulamin i karta zgłoszeń na I Przegląd Gadki Kurpiowskiej „Bajania Kurpiowskie” w Wachu

 

 

*****************************

 

Regulamin

I-go Przeglądu Gadki Kurpiowskiej

 

I. Organizator przeglądu:

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Partnerzy: Urząd Gminy w Kadzidle, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, Zespół Szkół w Wachu i Centrum Kultury w Kadzidle.

 

II. Przegląd skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich, młodzieży pracującej i osób dorosłych.

.

III. Uczestnicy przeglądu prezentują po jednej  dowolnej gadce kurpiowskiej, której czas nie przekracza 5 minut.

.

IV. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora przeglądu.

 

V. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, wierność gwarze kurpiowskiej, ogólny wyraz artystyczny.

 

VI. Jury może wyróżnić najlepszych wykonawców i nagrodzić.

 

VII. Uczestnicy przeglądu otrzymają dyplomy.

 

VIII. Organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich uczestników.

 

IX. Dojazd uczestników na koszt własny.

 

X. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

XI. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

 

XII. Ze względu na ograniczone możliwości, o wzięciu udziału w przeglądzie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

 

XIII. Warunki uczestnictwa:

1.Warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa w przeglądzie i przesłanie na adres Organizatora karty zgłoszenia do 23 czerwca 2013 roku z dopiskiem:  „Przegląd Gadki Kurpiowskiej”.

2. Uczestnik stawia się o godzinie 13.00 w miejscu zbiórki, którym jest punkt informacyjny.

 

XIV. Termin i miejsce przeglądu: 30 czerwiec 2013r. godzina 14.00 podczas „Bajań Kurpiowskich” w Muzeum Kurpiowskim w Wachu.

 

XV. Szczegółowe informacje o przebiegu przeglądu oraz ewentualne zmiany będą zamieszczane na stronie: www.muzeum.kurpie.com.pl

 

 

*****************************

 

 

Karta zgłoszenia

uczestnika na Przegląd Gadki Kurpiowskiej

 

Karta zgłoszenia uczestnika na Przegląd Gadki Kurpiowskiej 30 czerwiec 2013r. godzina 14.00 podczas „Bajań Kurpiowskich” w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

 

1. Imię i Nazwisko

 

.................................................................................................................

2. Miejscowość

 

..................................................................................................................

3. Telefon lub e-mail

 

..................................................................................................................

6. wiek uczestnika

 

..................................................................................................................

7. Autor i tytuł gadki

 

..................................................................................................................

 

Indywidualną kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą na adres Muzeum Kurpiowskie w Wachu.  07-420 Kadzidło.  Wach 14. lub na e-mail: kurpiewach@wp.pl  do 23 czerwca 2013 r.

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem przeglądu gadki kurpiowskiej i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Przeglądu Gadki Kurpiowskiej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia przeglądu oraz w celach promocji przedsięwzięcia

 

 

……………………………………………………………………………

data i podpis uczestnika konkursu

Kurpie - informacje