Regulamin zwiedzania i pobytu
w Gospodarstwie Agroturystycznym

U Bursztyna

i Muzeum Kurpiowskim w Wachu

Prywatne Muzeum Kurpiowskie w Wachu
Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Puszcz Zielona
Forum Puszcz Zielona
Bursztyn na Kurpiach
Kurpiowska Bi簑teria
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Muzeum Kurpiowskie w Wachu
Kurpiowskie zdoby na Bo瞠narodzenie
Galeria/Foto - Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona

.

Webmaster: Zdzis豉w Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materia堯w opublikowanych w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody w豉ciciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzis豉w Bziukiewicz 2007

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

 

1. Ekspozycj Gospodarstwa Agroturystycznego U Bursztyna (Agro) i Muzeum Kurpiowskiego w Wachu (Muzeum) mo積a zwiedza indywidualnie lub w zorganizowanych grupach. Grupa zorganizowana (licz鉍a co najmniej 11 os鏏) wchodz鉍a na ekspozycje nie mo瞠 liczy wi璚ej ni 50 os鏏 (章cznie z opiekunami grupy, pilotem itp.)

2. Ilo zwiedzaj鉍ych w ci鉚u jednego dnia mo瞠 by ograniczana.

 

3. Ze wzgl璠闚 konserwatorskich oraz organizacyjnych trasa zwiedzania mo瞠 by zmieniana.

 

4. Pierwsze雟two wst瘼u do Muzeum i Agro maj grupy zg這szone. Mamy prawo odm闚i wpuszczenia grup nie zg這szonych.

 

6. Po Muzeum i Agro oprowadza mog jedynie osoby wyznaczone przez Muzeum.

7. Rezerwacji mo積a dokona telefonicznie lub e-mailem.

 

8. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania i us逝g nale篡 zawiadomi Muzeum najpniej na 7 dni przed zarezerwowanym terminem, a je瞠li rezerwacji dokonano w terminie kr鏒szym ni 7 dni przed terminem, niezw這cznie po wyst雷ieniu okolicznoci powoduj鉍ej rezygnacj z rezerwacji.

9. Zwiedzaj鉍y Muzeum ekspozycje w budynkach obowi頊ani s do pozostawienia w autokarach, samochodach lub w miejscu wskazanym przez obs逝g muzeum: toreb, plecak闚, parasoli itp.

10. Muzeum nale篡 zwiedza godnie ,zgodnie z obowi頊uj鉍ym kierunkiem i porz鉅kiem zwiedzania podawanym przez obs逝g Muzeum. Podczas zwiedzania nale篡 stosowa si do uwag i zalece obs逝gi Muzeum.

 

11. Zabrania si dotykania eksponat闚, wchodzi za sznury, siada na meblach i innych eksponatach.

 

12. Zabrania si fotografowania i filmowania eksponat闚 oraz sal ekspozycyjnych bez uzyskania pozwolenia w豉cicieli Muzeum. Wykonane zdj璚ia i materia filmowy przeznaczone s tylko i wy章cznie do u篡tku prywatnego, nie zezwala si na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum.

13. Na ekspozycje muzealne nie wolno wnosi i spo篡wa: 篡wnoci, napoj闚, 簑 gumy i pali tytoniu. Posi趾i mo積a spo篡wa za zgod i w miejscu wyznaczonym przez obs逝g muzeum.

 

14. Zabrania si wprowadzania zwierz靖 na teren Agro, za wyj靖kiem ps闚 - przewodnik闚 os鏏 niewidomych.

 

15. Podczas zwiedzania i lekcji muzealnych prosimy nie u篡wa telefon闚 kom鏎kowych. Prosimy o ich wy章czenie lub wyciszenie.

 

16. Podczas lekcji muzealnych uczestnicy musz stosowa si do uwag i zalece obs逝gi Muzeum.

 

17. Gospodarze wskazuj turycie miejsce do parkowania samochodu. Gospodarze nie ponosz odpowiedzialnoci za szkody wyrz鉅zone na pojazdach przez osoby trzecie..

 

18. Gospodarstwo za rzeczy zaginione w czasie pobytu nie bierze 瘸dnej odpowiedzialnoci. Obowi頊ek zabezpieczenia przed kradzie蕨 i zniszczeniem spoczywa na wczasowiczu.

 

19. Turysta zobowi頊any jest do przestrzegania porz鉅ku obowi頊uj鉍ego w gospodarstwie agroturystycznym i do u篡tkowania wszystkich pomieszcze zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystaj鉍y z us逝g gospodarstwa zobowi頊uj si przestrzega postanowie niniejszego regulaminu, przepis闚 BHP i przeciwpo瘸rowych oraz stosowa si w sytuacjach wyj靖kowych do prb pracownik闚 obiektu

 

20. Nie maj prawa wst瘼u na teren Agro osoby nietrzewe lub zachowuj鉍e si w spos鏏, kt鏎y zagra瘸 bezpiecze雟twu zbior闚, zak堯caj鉍e porz鉅ek zwiedzania przez innych zwiedzaj鉍ych, naruszaj鉍e og鏊nie przyj皻e normy zachowania w miejscach publicznych oraz osoby nieprzestrzegaj鉍e niniejszego Regulaminu.

 

21. Turysta odpowiada za wyrz鉅zone przez siebie szkody, za kt鏎e ma obowi頊ek zap豉ci na miejscu z w豉snych rodk闚, za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadaj ich opiekunowie.

 

22. Turysta zobowi頊any jest rozliczy si z zgodnie z wykazem - Cennik .

 

23. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje w豉ciciel Gospodarstwa.

 

24. Osoby nie stosuj鉍e si do regulaminu, zak堯caj鉍e spok鎩 i porz鉅ek na terenie Gospodarstwa mog by usuni皻e bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

 

Obowi頊uje od 1 kwietnia 2013 r.

Kurpie - informacje

TU ZAPOZNASZ SI Z KULTUR, HISTORI, FOLKLOREM i SZTUK LUDOW KURPI.

B犵ZIE TO SUPER WYCIECZKA NA KURPIE !!!