Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona

.

Webmaster: Zdzisław Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych  w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody właściciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzisław Bziukiewicz 2007

Zajęcia dla przedszkoli, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej oraz dorosłych 

(rodzin, Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora lub grup turystów).

1. Kopanie bursztynu.

Poszukiwanie bursztynu na stanowisku odkrywkowym przy Muzeum Kurpiowskim w Wachu pod okiem zweryfikowanego kurpiowskiego bursztyniarza Zdzisława Bziukiewicza. Uczestnicy samodzielnie będą szukać bursztynu, a wydobyte kawałki staną się ich własnością. Wysłuchają opowieści, w jaki sposób Kurpie znajdywali miejsca bursztynowe i jakich używali narzędzi. Na zajęcia prosimy ubrać się w odpowiedni strój do zajęć w polowych.

Czas trwania: 60 minut, koszt: 200 zł/ za grupę + 10 zł/ za osobę.

Termin: od 15 kwietnia do15 października – grupa licząca maksymalnie 50 osób

Zajęcia dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz grup rodzinnych z małymi dziećmi.

Zdjęci => Kopanie bursztynu - w kopalni

 

2. Obróbka kurpiowska bursztynu.

Mało kto wie, że na Kurpiach był i nadal jest wydobywany bursztyn. Służył on do wykonywania tradycyjnych ozdób jak korale, wisiorki, czy guziki. Był też używany do leczenia wielu dolegliwości i chorób, a także zabiegów paramagicznych.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają z ust mistrza bursztyniarstwa - Zdzisława Bziukiewicza - historię i techniki wydobycia oraz obróbki bursztynu, kurpiowskie legendy i tradycje związane z tym minerałem, a także będą mogli spróbować oszlifować kawałek bursztynu na dawnej tokarce (nie zabierają go ze sobą).

Czas trwania: 60 minut, koszt: 200 zł/ za grupę + 2 zł /za osobę.

Termin: od 15 kwietnia do15 października dla grup liczących do 50 osób.

Zajęcia dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz dorosłych (rodzin lub grup turystów).

zdjęcia

 

3. Kopanie bursztynu + Obróbka kurpiowska bursztynu.

Dwa warsztaty połączone w jedne blok tematyczny:  obróbka kurpiowska bursztynu (2) i kopanie bursztynu (1).

Czas trwania: 120 minut, koszt: 250 zł/za grupę + 15 zł/ za osobę.

Termin: od 15 kwietnia do15 października – grupa do 50 osób.

Zajęcia dla przedszkoli, dzieci ze szkoły podstawowej i szkoły średniej oraz dorosłych (rodzin lub grup turystów).

Zdjęci => Kopanie bursztynu - w kopalni 

Zdjęci => Bursztyniarstwo Kurpiowskie - tradycyjna obróbka

 

4. Wyrób kwiatów z bibuły.

Ponure, ciemne wnętrza chałup kurpiowskich zdobiły bibułowe kwiaty, które „kwitły” przez cały rok. Ozdabiano nimi „święty kąt”, wykonane z nich bukiety ustawiano na stole, dekorowano nimi wielkonocne palmy, strojono choinkę.

Podczas zajęć pod okiem twórczyni Laury Bziukiewicz zapoznamy się techniką ich wykonania, poznamy różne rodzaje materiałów i spróbujemy stworzyć własne kompozycje kwiatowe.  Wykonane przez siebie prace uczestnicy zabierają do domu jako piękną pamiątkę i dowód talentu.

Czas trwania: 60 minut, koszt: 200 zł/ za grupę + 5 zł/ za osobę.

Termin: od 1 maja do 15 października – dzieci do lat 10 / grupa maksymalnie 25 osób, powyżej i dorośli- grupa do 50 osób.

Zajęcia dla przedszkoli, uczniów szkoły podstawowej i średniej oraz dorosłych (rodzin lub grup turystów) w tym seniorów i członków kół gospodyń wiejskich.

- zdjęcia

 

5. Karty pocztówkowe i okolicznościowe.

Kartki wysyłane do rodziny i przyjaciół z okazji świąt, urodzin, rocznic czy innych ważnych okoliczności zostały już praktycznie zastąpione przez elektroniczne wiadomości i SMS-y. Młode pokolenie bardzo często nie zna już przyjemności z samodzielnie wykonanej pracy i satysfakcji z ręcznie stworzonego dzieła, którym można uszczęśliwić bliską osobę z okazji jej święta – babcię, tatę, mamę, nauczyciela.

Podczas lekcji muzealnej uczestnicy otrzymają materiały i narzędzia oraz dokładny instruktaż wykonania karty okolicznościowej z wykorzystaniem kurpiowskich motywów. Gotowe prace później zabierają do domu.

Czas trwania: 60 minut, koszt: 200 zł/ za grupę + 5 zł/ za osobę.

Termin: od 10 maja do 15 października – dzieci do lat 10/ grupa do 25 osób, starsze i dorośli/ grupa do 50 osób.

Zajęcia dla przedszkoli, uczniów szkoły podstawowej oraz rodzin z młodszymi dziećmi.

 - zdjęcia

 

6. Len - czesanie, międlenie i tkanie.

Jedną z ważniejszych upraw na terenie Kurpi były rośliny włókniste - len i konopie. Przędzę lnianą wykorzystywano do wyrobu różnych gatunków tkanin m.in. płótna, worków, ręczników, chodników.

Podczas zajęć uczestnicy wysłuchają opowieści o sposobach uprawy i pielęgnacji lnu, zobaczą narzędzia służące do jego obróbki, poznają poszczególne etapy pozyskiwania włókna i przędzy oraz będą mogli samodzielnie spróbować się zmierzyć z czesaniem, międleniem oraz tkaniem słomianki.

Czas trwania: 60 minut, koszt: 250 zł/ za grupę + 5 zł/ za osobę.

Termin: od 1 maja do 15 października – grupa do 30 osób.

Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej.

Zdjęcia => Len - poszczególne etapy obróbki

 

7. Wyrób palm wielkanocnych.

Tradycja ręcznie wykonanych Palm Wielkanocnych jest na Kurpiach bardzo stara, a poprzez trwający od dziesięcioleci konkurs na Najpiękniejszą i Najwyższą Palmę w Łysych przeżywa nieustanny rozkwit.

Podczas zajęć uczymy, jak zrobić bibułowe kwiatki, stanowiące o odmienności kurpiowskiej palmy, uczymy się je mocować i dekorować, tak żeby palma spełniała lokalne standardy. Poznajemy również zwyczaje związane z przygotowaniami do Wielkanocy, obchodami Niedzieli Palmowej, sposobami na uczczenie Zmartwychwstania i zapewnienia sobie dostatku i pomyślności.

Zajęcia dedykowane małym grupom rodzinnym i przyjacielskim. Czas trwania: 60 minut,

Termin - okolice Wielkanocy, koszt 200 zł/za grupę + 5 zł/za osobę.

Zdjęcia=> Wyrób palm wielkanocnych

 

8. Pisanki wielkanocne.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają tradycje związane z okresem Świąt wielkanocnych, a zawłaszcza wykonywania pisanek kurpiowskich. Są to pisanki batikowe tj. pisane gorącym woskiem,  a potem farbowane. Każdy będzie mógł ozdobić 2 pisanki, które zabiera potem do domu.

Czas trwania: 60 minut .  Koszt: 200 zł za grupę + 5,- zł za osobę.

Od 15 października do 15 kwietnia – grupa do 25 osób, od 15 kwietnia do15 października – grupa do 25 osób.

Zajęcia dla przedszkoli, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej oraz dorosłych (rodzin lub grup turystów).

Zdjęci => Pisanki Kurpiowskie - Wielkanocne 

Warsztaty w Muzeum Kurpiowskim w Wachu 

 

9. Zielarstwo ludowe - podstawy.

Zioła towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Ich właściwości wykorzystywane w leczeniu chorób, barwiarstwie, garbarstwie, w kuchni znane były również na Kurpiach. Powrót do natury, to również nauka rozpoznawania gatunków roślin nam pożytecznych,  umiejętnego ich zastosowania, zasady zbioru, konserwacji i przetwarzania.

Uczestnicy warsztatów  będą poznawać zioła rosnące wokół nas. W czasie spaceru na łąkę i do lasu dowiedzą się o  właściwości leczniczych roślin tam rosnących.  Każdy wykona samodzielnie zielnik, który zabierze do domu.

Czas trwania: 60 minut, koszt: 200 zł/ za grupę + 3 zł/za osobę.

Termin: od 1 maja do15 października – grupa do 50 osób.

Zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej, szkoły średniej oraz dorosłych (rodzin lub grup turystów) w tym seniorów, kół gospodyń wiejskich.

 

10. Zielarstwo kurpiowskie - rozszerzenie.

Podczas tych warsztatów poznamy zioła rosnące w najbliższym otoczeniu naszego gospodarstwa,  położonego na terenie Puszczy Zielonej, z dala od przemysłu, dróg i chemicznych  środków ochrony roślin. Z pozyskanego surowca będziemy tworzyć własne przetwory, według tradycyjnych kurpiowskich receptur i uczyć się ich zastosowania.

Dodatkowo prowadząca Laura Bziukiewicz opowie o dawnym ludowym postrzeganiu chorób, sposobach ochrony przed nimi, wspomni o kurpiowskich zabobonach i zwyczajach, związanych z narodzinami, śmiercią i całą sferą świata duchowego.

Czas : 2,5 godziny, koszt : 200 zł/ za grupę + 25 zł/za osobę -  grupa maksymalnie 30 osób.

Termin: od około 1 maja do około 15 października - w zależności od pogody i stopnia rozwoju roślin.

Zajęcia adresowane do starszej młodzieży, grup rodzinnych, zorganizowanych wycieczek, w tym seniorów, członków kół gospodyń wiejskich.

 

11. Historia Kurpi Zielonych i gwara kurpiowska.

Kurpiowska Puszcza Zielona jest jednym z niewielu miejsc w Polsce, gdzie można doświadczyć dawnego stylu życia, poznać niezwykłych ludzi, posłuchać miejscowej gwary. Od wieków zamieszkiwana przez potomków bartników, do dzisiaj kultywuje swoje unikatowe tradycje i obrzędy.

Podczas spotkania dowiecie jak na Kurpiach obchodzi się święta, jakie potrawy goszczą na wigilijnym i wielkanocnym stole, jak wyglądały dawne zwyczaje rodzinne, dlaczego miejscowi są tak dumni ze swojej historii, czym jest leluja, kierec i święty kąt i dlaczego po lasach biegają zieziórki.

Czas trwania: 60 minut, koszt: 200 zł/ za grupę.

Termin: od 1 maja do 15 października – grupa licząca do 50 osób.

Zajęcia dla szkoły podstawowej, szkoły średniej oraz dorosłych (rodzin lub grup turystów), w tym seniorów.

 

12.  Higiena pod kurpiowską strzechą.

Celem spotkania jest przybliżenie wiadomości na temat z higieny i troski o czystość na kurpiowskiej wsi. Podczas zajęć zostaną omówione i zaprezentowane w postaci oryginalnych urządzeń metody prania, maglowania, prasowania, narzędzia do pielęgnacji i troski o higienę osobistą oraz dawne zwyczaje związane z tą sferą życia, a także odbędzie się pranie i maglowanie przy użyciu oryginalnych sprzętów i naczyń.

Czas trwania: 45 minut, koszt: 200 zł/za grupę + 3 zł/ za osobę.

Termin: od 10 maja do 30 września dla  grup liczących do 30 osób.

Zajęcia dedykowane dla przedszkolaków oraz uczniów młodszych klas szkoły podstawowej.

- zdjęcia

 

13. Gry i zabawy wiejskie.

Czasy zabaw na świeżym powietrzu i w otoczeniu natury powoli przechodzą do przeszłości. Szybkie tempo życia, zmiany cywilizacyjne i postęp, zmniejszająca się liczba dzieci w rodzinach zmieniły sposoby spędzania wolnego czasu.

Podczas prowadzonych przez nas zajęć, poprzez zabawę uczestnicy będą mogli poznać w jaki sposób kiedyś mieszkańcy Kurpi pokonywali bagna, strugi i inne leśne przeszkody, a także w jaki sposób bawiły się dzieci i młodzież  w dawnych czasach.

Zajęcia odbywają się na specjalnie przygotowanym placu zabaw i są prowadzone w formie grupowej rywalizacji.

Czas trwania: 45 minut, koszt: 200 zł/ za grupę + 3 zł/ za osobę.

Termin: od 15 kwietnia do 15 października – grupa licząca do 50 osób.

Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkoli.

Zdjęci => Gry i zabawy wiejski

 

14. Wyrób biżuterii.

Podczas zajęć będziemy tworzyć różne oryginalne ozdoby (kolczyki, zawieszki, breloczki lub bransoletki), które każdy z biorących udział potem zabiera do domu, by nimi móc obdarować bliską osobę lub sprawić sobie niezwykłą pamiątkę.

Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały, pomoc i dokładny instruktaż.

Czas trwania: 45 min, dla  grupy liczącej maksymalnie 25 osób.

Koszt: 200 zł/za grupę + 15 zł/ za osobę, przy tworzeniu biżuterii z paciorków drewnianych, szklanych lub akrylowych oraz elementów metalowych i posrebrzanych.

Termin: 1 maja – 15 październik.

Zajęcia dla szkoły podstawowej,  szkoły średniej oraz dorosłych (rodzin lub grup turystów).

 

15. Pokaz koronki „ frywolitki”.

Koronka frywolitkowa zaliczana jest do najtrudniejszych, ale jednocześnie do najpiękniejszych. Tworzy się ją przy pomocy specjalnych czółenek z najwyższej jakości bawełnianych lub metalizowanych nici.

Podczas pokazu mistrzyni tej koronki – Laura Bziukiewicz, opowie o historii powstania tej techniki, zapozna z narzędziami potrzebnymi do jej tworzenia, zademonstruje sposób wiązania frywolitkowych supełków, wyjaśni jak czytać i tworzyć wzory.

Czas trwania: 45 minut, koszt: 200 zł/ za grupę liczącą do 50 osób.

Zajęcia dla uczniów wyższych klas szkoły podstawowej, szkoły średniej oraz dorosłych (rodzin lub grup turystów), w tym seniorów.

 

18. Pokaz obróbki kurpiowskiej bursztynu i historia bursztyniarstwa na Kurpiach.    

Kurpiowskie bursztyniarstwo jako jedyne w Polsce zachowało tradycyjne metody obróbki i szlifowania wydobytego z miejscowej ziemi bursztynu. Zdzisław Bziukiewicz, spadkobierca i strażnik tych tradycji podczas pokazu, ubrany w lokalny strój ludowy opowiada o tym, skąd wziął się jantar na Kurpiach, gdzie go szukać, w jaki sposób należy  przewiercić, wyszlifować i nadać wybrany kształt i dlaczego każda Kurpianka chciała naszyjnik ze wścibkiem.

Czas trwania: 45 minut, koszt: 200 zł/ za grupę liczącą do 50 osób.

Zajęcia dla szkoły podstawowej,  szkoły średniej oraz dorosłych (rodzin lub grup turystów) w tym seniorów.

 

*************************************

Obowiązuje od 1.01.2023 r.

 

Wszystkie zajęcia prowadzimy ubrani w stroje kurpiowskie.

Prosimy o dużo wcześniejszą rezerwację terminu i warianty warsztatów.

Zajęcia prowadzimy o dowolnej porze dnia.

Regulaminy zwiedzania i pobytu

Jak do nas dojechać

*************************************

Lekcje muzealne, pokazy i ginące zawody

w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

i w Agro „U Bursztyna”

Oprócz warsztatów trzeba doliczyć czas na zwiedzanie muzeum

- ok.1,5 godz.

W tej chwili zebraliśmy przeszło 20 tys. eksponatów.

Zwiedzanie Muzeum z naszym  przewodnikiem:

Grupy do 15 osób: Dorośli – 20 zł, dzieci – 15 zł.

Grupy od 16 osób: Dorośli – 15 zł, dzieci – 10 zł.

 

***************

Ognisko z naszym prowiantem  - kiełbaski na ognisko - do tego pieczywo, musztarda, keczup, kompot.  100 zł/ognisko + 18 zł/osoba dorosła, 12 zł/ dziecko.

Oferta dostępna tylko po wcześniejszym, (minimum 4 dni) zamówieniu, dla grup liczących minimum 5 osób.:

 

Ognisko bez prowiantu i naczyń - 150 zł / 1 godzina

 

 *******************************

Na życzenie możemy przygotować;

 Kurpiowska Biesiadę.

 Oferta dostępna tylko po wcześniejszym, (minimum 4 dni) zamówieniu, dla grup liczących co najmniej 5 osób.:

 Ceny do 30 VI 2022 r.

 

- rejbaka - ? zł/porcja,

- fafernuchów (ciasteczka z marchwi) -? zł/szt.,

- kapusty po kurpiowsku z kaszą – ? zł/porcja,

- łagodniaka z kruszonką - ? zł/ porcja,

- wiejskiego chleba ze smalcem - ? zł/ pajda,

- psiwa kozicowego (bezalkoholowe) - ? zł/ litr,

 -drożdżaki z  marmoladą i cukrem pudrem – ? zł/szt,

- zupa z chlebem - do wyboru dla całej grupy: ziemniaczana, grochowa, ogórkowa, pomidorowa - ? zł/porcja,

- kompot - ? zł/kubek

- herbata - ? zł/kubek

- kawa-  ? zł/kubek

 

*******************************

Przebywanie na naszym terenie bez zwiedzania i warsztatów

- opłata za korzystanie z naszego terenu i placu zabaw - 150 zł/godzina

Spożywanie własnych posiłków na naszym terenie:

Śmieciowe- grupy, które spożywają własne posiłki na terenie naszego gospodarstwa ponoszą opłatę w wysokości 30 zł „śmieciowego”

 

*******************************

Obowiązuje do 30 IV 2022 r.

 

***************

Na miejscu można również kupić nasze wyroby kurpiowskie z bursztynu, z koronki frywolitkowej i szydełkowej oraz pisanki kurpiowskie, a także przepiękną biżuterię, prezentowaną na naszych stronach : www.kurpie.com.pl   i   www.frywolitka.pl .

 

******************************

Kontakt do nas:

 Laura i Zdzisław Bziukiewicz

Wach 14    07-420 Kadzidło

Tel. 0607-676356 lub 0607-110393

e-mail: kurpiewach@wp.pl  lub kurpiewach@tlen.pl

www.muzeum.kurpie.com.pl

 

*************************

 

Zobacz -  Jak do nas dojechać

 

 

 

Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Biżuteria
Kurpiowska Biesiada
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Kurpiowska Puszcz Zielona

Laura Bziukiewicz w TVP2 - Pytanie na śniadanie - Kolczyki frywolitkowe

U BURSZTYNA - Moda na Mazowsze

TU ZAPOZNASZ SIĘ Z KULTURĄ, HISTORIĄ, FOLKLOREM i SZTUKĄ LUDOWĄ KURPI.

 BĘDZIE TO SUPER WYCIECZKA NA KURPIE !!!

Prosimy o dużo wcześniejszą rezerwację terminu i warianty warsztatów.

 

UWAGA !!!

Ze względu na galopującą inflację  - ceny warsztatów i posiłków będą aktualne dopiero na wiosnę.

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Facebook - sklepik EtnoKurpie

Cennik

Biblioteka kurpiowska

Regulaminy

Foto - Muzeum

Aktualności - blog

Facebook - Muzeum Kurpiowskie w Wachu

U szewca i rymarz

W domu

W zagrodzie

U stolarza i cieśli

U kowala

Kontakt z nami

Jak do nas dojechać

W stajni i powozowni

Tkactwo

Strój

Rzemiosło

U bartnika

kurpie.com.pl/

strona główna

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Jak do nas dojechać

Kontakt z nami

Kurpie - Puszcza Zielona

Zdzisław Bziukiewicz

Galeria Foto z Kurpi

Wyroby ludowe z Kurpi

Bursztynowe wyroby z Kurpi

Laura Bziukiewicz

Historia i etnografia Kurpi

Folklor Kurpiowski

Gwara Kurpiowska

Bursztyn Kurpiowski

Skanseny i muzea

Wielkanocne Etno-Kurpie

Etno-Kurpie na choinkę

Prasa, TV, filmy o nas

www.frywolitka.pl