Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona

.

Webmaster: Zdzisław Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych  w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody właściciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzisław Bziukiewicz 2007

 

1. Ekspozycję Gospodarstwa Agroturystycznego „U Bursztyna” („Agro”)  i Muzeum Kurpiowskiego w Wachu („Muzeum”) można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach. Grupa zorganizowana (licząca co najmniej 11 osób) wchodząca na ekspozycje nie może liczyć więcej niż 50 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.)

2. Ilość zwiedzających w ciągu jednego dnia może być ograniczana.

 

3. Ze względów konserwatorskich oraz organizacyjnych trasa zwiedzania może być zmieniana.

 

4. Pierwszeństwo wstępu do Muzeum i Agro mają grupy zgłoszone. Mamy prawo odmówić wpuszczenia grup nie zgłoszonych.

 

6. Po Muzeum i Agro oprowadzać mogą jedynie osoby wyznaczone przez Muzeum.

7. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub e-mailem.

 

8. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania i usług należy zawiadomić Muzeum najpóźniej na 7 dni przed zarezerwowanym terminem, a jeżeli rezerwacji dokonano w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności powodującej rezygnację z rezerwacji.

9. Zwiedzający Muzeum – ekspozycje w budynkach – obowiązani są do pozostawienia w autokarach, samochodach lub w miejscu wskazanym przez obsługę muzeum: toreb, plecaków, parasoli itp.

10. Muzeum należy zwiedzać godnie ,zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania podawanym przez obsługę Muzeum. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.

 

11. Zabrania się dotykania eksponatów, wchodzić za sznury, siadać na meblach i innych eksponatach.

 

12. Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów oraz sal ekspozycyjnych bez uzyskania pozwolenia właścicieli Muzeum. Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum.

13. Na ekspozycje muzealne nie wolno wnosić i spożywać: żywności, napojów, żuć gumy i palić tytoniu. Posiłki można spożywać za zgodą i w miejscu wyznaczonym przez obsługę muzeum.

 

14. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Agro, za wyjątkiem psów - przewodników osób niewidomych.

 

15. Podczas zwiedzania i lekcji muzealnych prosimy nie używać telefonów komórkowych. Prosimy o ich wyłączenie lub wyciszenie.

 

16. Podczas lekcji muzealnych uczestnicy muszą stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.

 

17. Gospodarze wskazują turyście miejsce do parkowania samochodu. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone na pojazdach przez osoby trzecie..

 

18. Gospodarstwo za rzeczy zaginione w czasie pobytu nie bierze żadnej odpowiedzialności. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na wczasowiczu.

 

19. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie agroturystycznym i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystający z usług gospodarstwa zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu

 

20. Nie mają prawa wstępu na teren Agro osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu.

 

21. Turysta odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków, za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.

 

22. Turysta zobowiązany jest rozliczyć się z zgodnie z wykazem - Cennik .

 

23. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel Gospodarstwa.

 

24. Osoby nie stosujące się do regulaminu, zakłócające spokój i porządek na terenie Gospodarstwa mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

 

Obowiązuje od 1 kwietnia 2013 r.

Regulamin zwiedzania i pobytu
w Muzeum Kurpiowskim w Wachu

i w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Bursztyna”

 

 

Kurpiowskie zdoby na Bożenarodzenie
Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Biżuteria
Kurpiowska Biesiada
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Kurpiowska Puszcz Zielona

Laura Bziukiewicz w TVP2 - Pytanie na śniadanie - Kolczyki frywolitkowe

U BURSZTYNA - Moda na Mazowsze

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Facebook - sklepik EtnoKurpie

Cennik

Biblioteka kurpiowska

Regulaminy

Foto - Muzeum

Aktualności - blog

Facebook - Muzeum Kurpiowskie w Wachu

U szewca i rymarz

W domu

W zagrodzie

U stolarza i cieśli

U kowala

Kontakt z nami

Jak do nas dojechać

W stajni i powozowni

Tkactwo

Strój

Rzemiosło

U bartnika

kurpie.com.pl/

strona główna

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Jak do nas dojechać

Kontakt z nami

Kurpie - Puszcza Zielona

Zdzisław Bziukiewicz

Galeria Foto z Kurpi

Wyroby ludowe z Kurpi

Bursztynowe wyroby z Kurpi

Laura Bziukiewicz

Historia i etnografia Kurpi

Folklor Kurpiowski

Gwara Kurpiowska

Bursztyn Kurpiowski

Skanseny i muzea

Wielkanocne Etno-Kurpie

Etno-Kurpie na choinkę

Prasa, TV, filmy o nas

www.frywolitka.pl